AZ GREEN nabízí soukromníkům i firmám v západočeském kraji  zahradní a úklidové služby

 

 

"Sociálním cílem tohoto projektu je vytvořit především pracovní místa pro mladé lidi z dětských domovů a také pro osoby se zdravotním

postižením postižené sociální inkluzí. Kromě poskytnutí zaměstnání je důležité vytvořit těmto lidem podmínky pro integraci do společnosti."