AZ GREEN nabízí soukromníkům i firmám v západočeském kraji  zahradní a úklidové služby

 

Údržba travních ploch

 

Údržba ostatních ploch

 

Drcení a prořezávky

 

Uvedené služby budeme vykonávat pomocí nejmodernější techniky a s týmem profesionálních pracovníků. Našim stálým zákazníkům nabízíme individuální a flexibilní cenotvorbu. Od roku 2014 nabízíme možnost odebírat služby pro náhradní plnění.