AZ GREEN, sociální družstvo

zapsané ve složce  Dr 2144 vedená u Krajského soudu v Plzni

IČ: 241 766 21

Bezdružická 274, 348 15 Planá u Mar. L.

 

Kontakt:

Ing. Milan Vacek

gsm: (+420) 724 173 501

mail: info@azgreen.cz

web: www.azgreen.cz